logo matemansc

Ventilatiekanalencalculator

De HB+Calculator berekent hoe de luchtverdeelkast ingesteld moet worden. Zodat er voor ieder vertrek in de woning een juiste circulatie is ingesteld.

de calculator helpt met instellen van de luchtverdeelkast

Er moet worden ingegeven hoeveel lucht er per vertrek moet worden afgezogen of worden ingeblazen. De calculator kan dan bepalen hoe de luchtverdeelkast ingesteld moet worden. Een grootverschil met standaardsystemen is dat de luchtverdeling niet in het vertrek ingesteld wordt, maar dat dit bij de luchtverdeelkast gebeurd. Hierdoor zijn fouten instellingen na een schoonmaakbeurt verleden tijd.

HybalansPlus luchtdistributiesysteem 

In de woningbouw worden veel luchtdistributiesystemen gebruikt. Burgerhout heeft hiervoor haar eigen productlijn ontwikkeld. HybalansPlus is een revolutionair luchtdistributiesysteem voor alle ventilatievraagstukken. Het is eenvoudig te ontwerpen en te monteren en resulteert feilloos in een blijvend hoog ventilatiecomfort. Voor opdrachtgevers, architecten, adviseurs en installateurs heeft HybalansPlus alleen maar pluspunten.

Werking van de calculator

Met behulp van de diameter, debiet en hulpstukken kan de weerstand van een kanaal berekend worden. Door dit voor alle kanalen te berekenen kan bepaald worden welk kanaal de grootste weerstand heeft. Hiermee is de werkdruk van de luchtverdeelkast behaald. De calculator bepaald automatisch welke restrictiering het moet toepassen om de weerstand van de overige kanalen gelijk te krijgen aan die van het kanaal dat leidend is.