logo matemansc

Prefab schoorstenen productconfigurator

De productconfigurator automatiseert het proces van offertes maken en productieaansturing. Er wordt door middel van een invul- en tekenscherm een indeling gemaakt voor een prefab schoorsteen. 

 

schoorsteeneditor1 Algemene schoorsteenparameters

Het scherm vraagt algemene schoorsteenparameters zoals: 

 • Lengte
 • Breedte
 • Dakhoek
 • Nokbreedte
 • Dakdikte
 • Kleur
 • Daksoort (Platdak, Schuindak, Nok of Wolfseind)

Door middel van een grafische weergaven een indeling maken

Vanaf een bovenaanzicht kunnen de verschillende schoorsteenkanalen in de beschikbare ruimte getekend worden. Het is meteen duidelijk of de gewenste indeling mogelijk is.

De belangrijkste type kanalen: 

 • Hoog rendement rookgaskanaal
 • Open haard
 • Ventilatiekanalen
 • Riool ontluchting

Productconfiguratie doorrekenen

De productconfigurator maakt gebruik van een super stuklijst. Deze is helemaal door de klant in te richten. Door gebruik te maken van formules kunnen sommige materiaal en bewerkingsregels aan of uit worden gezet. 

Artikelselector

Door gebruik te maken van een artikelselector blijft de super stuklijst overzichtelijk. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van verschillende breedtes basismateriaal. Het juiste basismateriaal is afhankelijk van de opgegeven lengte en breedte. De artikelselector selecteerd automatisch het juiste materiaal. Naast de breedte en lengte kunnen ook andere parameters uit get invulscherm worden gebruik. 

De artikelconfiguratie exporteren naar SAP

De doorgerekende artikelconfiguratie wordt geëxporteerd naar SAP. Elk schoorsteen is een uniek samenstelling. Deze wordt als artikelcalculatie naar SAP geëxporteerd. Bij het verbruik in SAP worden de gebruikte materialen afgeboekt. 

Productielijsten voor de verschillende werkplekken

De productconfigurator genereerd verschillende productielijst. Voor verschillende werkplek zijn er specifieke lijsten nodig. Door in de basis stuklijst bepaalde kenmerken aan te geven, kunnen er verschillende lijsten per werkplek worden samengesteld. 

CNC Programma’s worden automatisch aangemaakt

De productconfigurator maakt naast de stuklijsten verschillende CNC programma’s aan. De operator in de productie krijgt een rapport waarop staat aangeven welke onderdelen hij moet maken en welke CNC programma’s hij hiervoor moet gebruiken. 

Werktekeningen worden aangemaakt

Voor sommige orderdelen zijn Werktekeningen nodig. Deze worden bij het in productie nemen van een order aangemaakt.